ACCESS CONSCIOUSNESS

Access Consciousness je součástí mého každodenního života. Obohacující koncept žití přítomností a zároveň tvořící budoucnost, kterou toužíme žít… S Katkou Grunovou zveme do světa nových možností ODKAZ ZDE 09/2023 (4 min)

Jak může celý systém Access Consciousness přispět v každodenním životě v rodině? Mohou „barsy“ dělat i děti? A co tělesné procesy, co umí, jak se spouští a jak přispívají? Co všechno mohou barsy a další nástroje Access měnit a v jakých oblastech života je používáme?

Povídání se mnou, mou nejstarší dcerou a Míšou Fouskovou ODKAZ ZDE 02/2023 (24 min)

O zdraví, nemocech, alergiích, vztazích v rodině a tématu smrti v lehkostí ODKAZ ZDE 04/2023 (28 min)

Access Consciousness – umožňuje být v nadhledu, prožívat situace s odstupem, vědět, co je pravda pro mne… učí pokládat otázky, které pomáhají, zvědomují limitující úhly pohledu a otevírají nové možnosti …

Krátké povídání se mnou a Katkou Grunovou, proč nás tento celostní systém přístupu k životu baví a fascinuje ODKAZ ZDE. 11/2021 (14 min)

To, co se odehrává, je neutrální; podstatné je to, jak zareagujeme.


Termíny Access kurzů a dalších aktivit, které organizuji:

 • neděle 1.10. – kurz tělesného procesu Být sám sebou 17-20 hod
 • pondělí 2.10. – výměny pro praktiky Access
 • úterý 3.10. – kurz tělesného procesu Korekce zraku 17-20 hod
 • sobota 7.10. – kurz Access Energetický Facelift Brno
 • pondělí 9.10. – výměny pro praktiky Access
 • středa 11.10. – kurz tělesného procesu Circuitry 17-20 hod
 • pátek 13.10. – kurz Access Energetický Facelift Pardubice
 • neděle 15.10. – kurz Access Bars Brno
 • pondělí 16.10. – energetický most SOP s Ivanou Faber – Uznání sebe
 • čtvrtek 19.10. – kurz tělesného procesu Buněčná paměť 17-20 hod
 • sobota 21.10. – celosvětový Access Bars den – možnost vyzkoušet Access Bars zdarma
 • neděle 22.10. – kurz Access Bars Brno
 • pondělí 23.10. – výměny pro praktiky Access
 • neděle 29.10. – výměny pro praktiky Access
 • pondělí 13.11. – energetický most SOP s Ivanou Faber – Přijímání laskavosti
 • pondělí 18.12. – energetický most SOP s Ivanou Faber – Klid a pohoda

Pokud máte zájem o kurz Access Bars / Facelift / tělesného procesu se mou a nehodí se vám žádný z uvedených termínů nebo byste rádi kurz absolvovali individuálně nebo jen v malém počtu, ozvěte se.


KURZ ACCESS BARS v Brně neděle 15.10., neděle 22.10.

1 den, kdy se naučíte techniku Access Bars a další nástroje, které můžete používat pro lehkost v každodenních situacích i složitějších obdobích v životě.

? Láká vás umět něco úžasného pro vědomou tvorbu života?
? Chcete se naučit používat i další nástroje, které přinesou do života více lehkosti, jednoduchosti, radosti i harmonie?
? Co takhle zažívat méně dramat, traumat, tíhy a složitosti?
? Co kdyby byl svět místem, kde by lidé nesoudili jeden druhého a každý by mohl projevit a uplatnit svoje dary, kapacity a talenty?
? Co kdyby investice do tohoto Bars kurzu byla jednou z nejlepších v životě, kterou uděláte?

Těším se na den plný nových uvědomění, péče, transformace i zábavy :-). KURZ


KURZ ACCESS ENERGETICKÉHO FACELIFTU 7.10. Brno, 13.10. Pardubice

1 den, kdy si připomenete, že vaše tělo je darem, úžasným parťákem a dopřejete si znovu se do svého těla zamilovat a aktivovat komunikaci s ním. Prohloubíte schopnost vnímat a vědět.

Energetický Facelift je nádherný, jemný a laskavý tělesný proces s obrovským potenciálem pro změny v různorodých oblastech… je pečující, vyživující, rozpouští vnitřního kritika v nás, oživuje a podporuje sebevědomí..

Těším na den plný laskavosti, jemnosti, nových uvědomění, možností, péče, souznění, transformace i zábavy :-).

Všechno v životě ke mně přichází s lehkostí, radostí a slávou..


ENERGETICKÝ MOST s IVANOU FABER v pondělí 16.10.2023

SOP – symphony of possibilities – symfonie možností

Energie SOP umožňuje změnu tam, kde se nám jiným způsobem zatím změnu vytvořit nepodařilo. Tam, kde jsme uspořádali záležitosti jako pevné a neměnné a vytvořili omezení, energie SOP znova umožní vytvořit pohyb, rozvolnění a změnu. Pouze tím, že si to dovolíme, uvolníme se a přijímáme. 

Energetický most probíhá každý měsíc na jiné téma, osobně se můžete přidat na několika místech v ČR a SR, můžete se také připojit online individuálně.

SOP – UZNÁNÍ SEBE

 • Dovolíte si na půl hodiny naprosto se uvolnit?
 • Dovolíte si rozpustit veškeré bariéry vůči přijímání?
 • Umožníte vašemu tělu expanzi, relaxaci a změnu?

Online přenos SOP je součástí výměn pro praktiky Access Bars, 17-20 hod, Brno, Svážná. 

 • 17-18 hod výměna
 • 18:15-18:45 hod SOP s Ivanou Faber online
 • 19-20 hod druhá výměna

SOP odemyká z buněk limitace a blokace, jenom tím, že jsme ochotní přijímat. Lehneme sI, uvolníme se, posloucháme a necháme na sebe SOP působit.

Sezení SOP je vhodné i pro ty z vás, kteří Access ještě neznáte nebo nejste Access Bars praktici. Jestli vás to láká, ozvěte se. Z každého SOP je záznam pro opakovaný poslech.


CELOSVĚTOVÝ DEN Access Bars

sobota 21. 10. 2023

možnost vyzkoušet Access Bars zdarma

Možná vás láká „bars“ vyzkoušet, ale zatím jste se nerozhodli nebo je jakákoli jiná příčina, proč jste se neodhodlali. Teď je ideální čas a příležitost. V rámci celosvětového dne ACCESS BARs daruji několik sezení zdarma. Ať máte možnost zažít, uvolnit se a zjistit….

Jakou vlnu vědomí/uvolnění/nesouzení/laskavosti společně vytvoříme tento den? Propustíme nefunkční a limitující postoje, myšlenky, úhly pohledu… co jiného bude pak možné? Pro každého individuálně, pro nás společně, pro celou společnost….?

Těším se.


Access Consciousness® je soubor technik, které pomáhají uvolnit programy, přesvědčení, paradigmata a emoce, jež blokují prožívání života v radosti a s lehkostí. ACCESS zahrnuje širokou škálu nástrojů a procesů, které jsou navrženy tak, aby každému otevřely více vědomí.

VĚDOMÍ je schopnost být v každém okamžiku života v přítomnosti, bez hodnocení sebe sama nebo někoho jiného. Vědomí nabízí nepřetržitou schopnost uvědomovat si více možností, mít větší možnost výběru a získat od života více. Je to schopnost

PŘIJMOUT všechno, nic NEODMÍTAT a

VYTVOŘIT v životě vše, po čem toužíte,

lepší než to, co v současnosti máte

a víc, než si dokážete představit.

Vědomí obsahuje vše a nic nesoudí. Je to ochota a schopnost být zcela vědomý, zcela přítomný ve všech oblastech života.


Nástroje Access nám umožňují vytvořit život podle našich přání praktickým a snadným způsobem. Jedním ze základních, jednoduchých a účinných nástrojů Access je OTÁZKA. Otázka vyslovená do prostoru, otevírající pole nových, dalších možnosti. Otázka zaměřená do budoucnosti. Bez odpovědi vymyšlené logickou myslí.

Každá volba, kterou jsme kdy udělali, vytvořila to, co žijeme dnes. Změníme-li naši volbu, změníme i naši budoucnost.

Kdybyste si mohli vybrat svou budoucnost dnes, co byste udělali, pro co byste se rozhodli, jakou volbu byste udělali?

Otázka mění energii jakékoli situace, otevírá prostor pro změnu:

 • Jakou volbu mohu dnes udělat, abych se cítil šťastný / cítila šťastná?
 • Jaké by to bylo žít život naplno, více se smát, žít v radosti a s lehkostí?
 • Jaké by to bylo, umět si poradit a mít účinné nástroje v situacích, ve kterých se necítím dobře?
 • Co kdyby jakákoliv změna v životě byla jen otázka volby?
 • Co když už nadešel čas, začít si ODTEĎ vybírat to, co pro mne funguje?
 • Jakou lehkost mohu s touto (pro mne teď obtížnou) situací mít?
 • Jaké jiné/další možnosti tu pro mne jsou?
 • Co jiného si mohu vybrat, co mne dosud vůbec nenapadlo?

Ze široké škály procesů Access nabízím individuální terapie:

ACCESS BARS

ENERGETICKÝ FACELIFT

ACCESS TĚLESNÉ PROCESY: např. MTVSS – imunita, hormonální systém, vitalita, regenerace; BUNĚČNÁ PAMĚŤ – zranění, jizvy, zlomeniny, fyzické bolesti, CIRCUITRY – obnova spojů, chronická onemocnění, BMM – jak být sám sebou, nekopírovat zejména rodinné vzorce, KOREKCE ZRAKU – nejen fyzického; proces na podporu LYMFY a rozproudění stagnujících záležitostí…. a mnoho dalších


KURZY ACCESS BARS/Faceliftu Jsem certifikovanou facilitátorkou metody Access Bars® a Access Energetický Facelift®, pořádám jednodenní kurzy, kde se stanete praktiky těchto metod a můžete je začít používat. Od srpna 2023 jsem facilitátorkou tříhodinových kurzů jednotlivých tělesných procesů.

BARSy – VÝMĚNA Pořádám Access výměny.

Více o Access se dozvíte: https://www.youtube.com/@accessconsciousness