ACCESS CONSCIOUSNESS

Access Consciousness je soubor technik, které pomáhají uvolnit programy, přesvědčení, paradigmata a emoce, které blokují prožívání života v radosti a s lehkostí. Je to sada nástrojů a procesů, kterou jsou navrženy tak, aby každému otevřely více vědomí.


VĚDOMÍ je schopnost být v každém okamžiku života v přítomnosti, bez hodnocení sebe sama nebo někoho jiného. Je to schopnost

PŘIJMOUT všechno,

nic NEODMÍTAT a

VYTVOŘIT v životě vše,

po čem toužíte, lepší než to, co v současnosti máte a víc, než si dokážete představit.

Vědomí obsahuje vše a nic nesoudí. Je to ochota a schopnost být zcela vědomý, zcela přítomný ve všech oblastech života.


Nástroje Access nám umožňují vytvořit život podle našich přání praktickým a snadným způsobem. Jedním z nástrojů Access je terapie ACCESS BARS.


ACCESS BARS®

Access Bars je celosvětová léčebná technika, která se vyučuje také v České republice. Tato unikátní metoda léčení a rozšiřování vědomí v příjemném meditačním stavu pomáhá lidem už více než 25 let. 

Access Bars je jedna z transformačních technik, které mění naše osobní paradigma, naše sebe-uvědomění, vnímání světa a života a uplatnění v něm. Po aplikaci postupně dochází k přeprogramování našich vzorců myšlení, chování i celkového bytí směrem k harmonii a rovnováze. Začne se dít to, co je pro nás nejlepší.

  • Jaké by to bylo žít život naplno, v radosti a s lehkostí?
  • Jaké možnosti tu pro mne jsou?
  • Jakou volbu mohu dnes udělat, abych se cítil šťastný / cítila šťastná?
  • Jak to může být ještě lepší než to je?
  • Co když nadešel čas, kdy si mohu zvolit a povolit vše, pro co jsem sem přišel / přišla?

JAK SE ACCESS BARS PROVÁDÍ?

Access Bars je technika jemných doteků bodů na hlavě, terapeut se postupně dotýká 32 energetických bodů. Tyto body se spojují v konkrétních „bars-místech“ a spouští se čištění limitujících úvah, myšlenek, přesvědčení, postojů a emocí, a to v různých oblastech a aspektech života:

Terapie probíhá ideálně vleže, v tichu, v relaxaci, v meditativním stavu. Terapeut přikládá svoje ruce postupně na specifické body na hlavě a skrze svoje ruce, srdeční a korunní čakru nechává proudit energie, které jsou dále universem transformovány. Výsledkem je celkové léčení fyzického, psychického, duševního i duchovního stavu člověka.


CO APLIKACE BARSů PŘINÁŠÍ?

  • Přináší více vědomí do našeho života. Lehkost a radost. Nadhled. Harmonii a pocit štěstí.
  • Postupně dochází ke zrušení našich omezení a programů, které si podvědomě ve svém životě neseme a vytváříme, a které nám brání žít šťastný život.
  • Odchází vše, co už je připraveno, aby z našeho života odešlo. Vše, co už nám neslouží a není v souladu s námi samými.
  • Celkový stav těla a duše se zharmonizuje směrem k prožívání života v radosti a s lehkostí.

JSOU BARSy VHODNÉ PRO KAŽDÉHO?

Ano, tato metoda nemá žádná omezení a je vhodná pro každého. Děti, dospělí, staří lidé, těhotné ženy… všichni, kdo se cítíte přitahováni, jste vítáni.


„Kým mohu být, co mohu udělat, mít, vytvořit nebo generovat, aby byl můj život a svět lepším místem? Co si mohu uvědomit, vědět a být, aby stálo za to žít?“ Access Consciousness zformoval zakladatel Gary Douglas, postupně se šíří do celého světa pomocí facilitátorů Access. http://www.accessconsciousness.com