ACCESS CONSCIOUSNESS

Access Consciousness je soubor technik, které pomáhají uvolnit programy, přesvědčení, paradigmata a emoce, které blokují prožívání života v radosti a s lehkostí. Je to sada nástrojů a procesů, kterou jsou navrženy tak, aby každému otevřely více vědomí.


VĚDOMÍ je schopnost být v každém okamžiku života v přítomnosti, bez hodnocení sebe sama nebo někoho jiného. Je to schopnost

PŘIJMOUT všechno,

nic NEODMÍTAT a

VYTVOŘIT v životě vše,

po čem toužíte, lepší než to, co v současnosti máte a víc, než si dokážete představit.

Vědomí obsahuje vše a nic nesoudí. Je to ochota a schopnost být zcela vědomý, zcela přítomný ve všech oblastech života.


Nástroje Access nám umožňují vytvořit život podle našich přání praktickým a snadným způsobem. Jedním ze základních, jednoduchých a účinných nástrojů Access je OTÁZKA. Otázka vyslovená do prostoru, otevírající pole nových, dalších možnosti. Otázka zaměřená do budoucnosti. Bez odpovědi vymyšlené logickou myslí, např:

 • Jaké by to bylo, zbavit se všech myšlenek, při kterých se necítím dobře?
 • Jaké by to bylo žít život naplno, více se smát, žít v radosti a s lehkostí?
 • Jaké možnosti tu pro mne jsou?
 • Co jiného si mohu vybrat?
 • Jakou volbu mohu dnes udělat, abych se cítil šťastný / cítila šťastná?
 • Jak to může být ještě lepší než to je?
 • Co když nadešel čas, kdy si mohu zvolit a povolit vše, pro co jsem sem přišel / přišla?

Dalším z nástrojů Access je terapie ACCESS BARS.


ACCESS BARS®

Access Bars je celosvětová léčebná technika, která se vyučuje také v České republice. Tato unikátní metoda léčení a rozšiřování vědomí pomáhá lidem už více než 25 let. 

Access Bars je jedna z transformačních technik, které mění naše osobní paradigma, naše sebe-uvědomění, vnímání světa a života a uplatnění v něm. Po aplikaci postupně dochází k přeprogramování našich vzorců myšlení, chování i celkového bytí směrem k harmonii a rovnováze. Začne se dít to, co je pro nás nejlepší.


CO SI PŘEDSTAVIT POD POJMEM ACCESS BARS?

Od malička nám naši rodiče i okolí říká, co máme a co nemáme dělat, co se smí, nesmí, jak se chovat, jak se máme cítit, případně necítit, co si máme myslet. Pokud to přijmeme za své, vystavíme kolem svého vnímání zeď, přes kterou nevidíme další možnosti, které se nám v životě nabízejí. Tak svůj život žijeme v koridorech možností, které jsou velmi limitované, v koridorech možností těch lidí, se kterými jsme se setkali, a nikdy nepoznáme, jak bychom vlastně MOHLI žít, kdybychom tato omezení neměli. Metoda Access Bars nás těchto omezení jednoduše zbavuje. Uvolňují se přejaté názory a programy a otevírá se prostor pro náš vlastní autentický život plný nových možností. „Co dalšího, jiného je tady možné?“


JAK SE ACCESS BARS (BARSy) PROVÁDÍ?

Access Bars je technika jemných doteků na hlavě, terapeut se postupně dotýká 32 energetických bodů. Tyto cílené dotyky na specifických „bars-místech“ aktivizují elektromagnetickou složku myšlenek, pocitů či emocí a spouští se čištění limitujících úvah, myšlenek, přesvědčení, postojů i emocí, a to v různých oblastech a aspektech života.

Jemný dotek nejprve nastartuje proces a mozkové vlny se zpomalí, což umožní přístup k vzorcům chování a systémům přesvědčení a postojů, které používáme. Začneme být více přítomni ve svém životě a minulost se nepromítá do budoucnosti stejným způsobem. BARSy mění pravděpodobnosti budoucích možností.

BARSy mohou být použity pro usnadnění změny a pocitu lehkosti v jakékoli oblasti života:

Terapie probíhá vleže, v tichu, v relaxaci, v meditativním stavu. Terapeut přikládá svoje ruce postupně na specifické body na hlavě a skrze svoje ruce, srdeční a korunní čakru nechává proudit energie, které jsou dále universem transformovány. Výsledkem je celkové léčení fyzického, psychického, duševního i duchovního stavu člověka.

Někdy se stává, že při ošetření usnete nebo se dostanete do velmi uvolněného stavu. Prožívání BARSů je pro každého člověka individuální, dle aktuálního rozpoložení a schopnosti těla vnímat. Můžete cítit proudění energie v těle nebo vidět různé vize a obrazy nebo pociťovat mrazení nebo teplo nebo také nemusíte pociťovat žádné vjemy. Vše je v pořádku, proces je funkční pro každého.

Po terapii se cítíte uvolněně, spokojeně a bezstarostně. Často se cítíte lehčí a vaše mysl je klidnější, protože proces umožnil proudění energie a snadné rozpouštění omezení, která vás dříve svazovala. BARSy vedou ke vnímání života jiným způsobem, zlepšení vztahu ke svému tělu, k ostatním lidem, k penězům, ke zdravému sebevědomí, ke spokojenému životu….


CO APLIKACE BARSů PŘINÁŠÍ?

 • Přináší více vědomí do našeho života. Lehkost a radost. Nadhled. Harmonii a pocit štěstí.
 • Postupně dochází ke zrušení našich omezení a programů, které si podvědomě ve svém životě neseme a vytváříme, a které nám brání žít šťastný život.
 • Odchází vše, co už je připraveno, aby z našeho života odešlo. Vše, co už nám neslouží a není v souladu s námi samými.
 • Celkový stav těla a duše se zharmonizuje směrem k prožívání života v radosti a s lehkostí.
 • Jednoduše, jemně, do hloubky a trvale uvolňuje omezující a nefunkční přesvědčení, proměňuje mentální vzorce a programy. Odstraněním bloků z energetického systému člověka se mění jeho osobní vnímání reality.

JSOU BARSy VHODNÉ PRO KAŽDÉHO?

Ano, tato metoda je vhodná pro každého. Děti, dospělí, staří lidé, těhotné ženy… všichni, kdo se cítíte přitahováni, jste vítáni.

 • BARSy nemají žádná omezení, mohou se provádět jak často si přejete
 • proces není závislý na evolučním stavu toho, kdo ho provádí
 • změny projevené na fyzickém zdraví i v psychických a emocionálních postojích jsou trvalého charakteru

Někomu stačí jedno setkání, obvykle je ale přínosnější, když se BARSy opakují vícekrát, neboť se uvolňují postupně různé vrstvy a hloubky, je smysluplné si je dopřát vícekrát za sebou.

Vyzkoušejte terapii ACCESS BARS® osobně. Těším se na setkání s vámi.


„Kým mohu být, co mohu udělat, mít, vytvořit nebo generovat, aby byl můj život a svět lepším místem? Co si mohu uvědomit, vědět a být, aby stálo za to žít?“ Zakladatelem Access Consciousness je Gary Douglas, postupně se tato metoda šíří do celého světa pomocí facilitátorů Access. http://www.accessconsciousness.com