KONTAKT

Ing. Eva Skýbová

Brno – Nový Lískovec, 634 00

Svážná 20-22, vchod v přízemí

+420 731 600 282

eskybova@centrum.cz

metamorfní technika Brno, Access Bars Brno, Access Energetický Facelift Brno, kurz Access Bars Brno, kurz Access Energetický Facelift Brno, Mohendžodáro pro ženy, investice do zlata, stříbra, drahých kamenů s ATT Investments

Chcete se přihlásit na terapii, kurz, workshop, na meditační lekci nebo se na cokoli zeptat?

Vyplněním a odesláním objednávkového webového formuláře potvrzujete, že souhlasíte s poskytnutím vašich osobních údajů, které do formuláře napíšete. Jako správce vašich osobních údajů budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Vaše osobní údaje nepředávám žádné další osobě. Pouze pokud pořádám nějakou aktivitu společně s další osobou, přístup k vašim osobním údajům má i tato osoba.