METAMORFNÍ TECHNIKA

JEMNÝ DOTEK MOCNÉ TRANSFORMAČNÍ SÍLY

Základní nastavení pro život každého člověka se tvoří a formuje již v průběhu prenatálního vývoje. Toto základní naprogramování ovlivňuje osobní charakter člověka, postoje k sobě, ke druhým, přístup k řešení životních situací, fyzické a psychické zdraví a další oblasti života. Vyvíjející se bytost stále zaznamenává vše, co jeho maminka – těhotná žena prožívá, co vnímá, jak smýšlí, jak se cítí. Její postoje, přesvědčení, emoce a prožitky se do základní matrice člověka zapisují a silně ovlivňují život i v dospělosti.

Možná v životě prožíváte nějakou nepříjemnost, se kterou si neumíte poradit, např.:

 • Máte strach, že nejste dost dobří, že si lásku (úspěch, peníze …) musíte zasloužit?
 • Chybí vám odvaha realizovat věci podle sebe, schopnost jít svou vlastní cestou?
 • „Něco“ vás jakoby brzdí?
 • Zažíváte stavy, kdy se cítíte nemilovaní nebo odmítaní?
 • Opakuje se vám nějaký obdobný scénář v různých obměnách?
 • Nedaří se vám najít partnera/partnerku nebo se vám nedaří otěhotnět?
 • Připadáte si, že sem (do kolektivu, na Zemi) tak nějak nepatříte?
 • Cítíte strach různorodého, třeba i nevysvětlitelného původu?
 • Potřebovali byste posílit sebedůvěru?
 • Máte tendenci se spíše kritizovat a úspěchy „se tak nějak nepočítají“?

… sebedůvěra, sebeláska, sebevědomí, schopnost reagovat na životní změny, vyladění vztahů k druhým, naplnění vlastního potenciálu … a mnoho dalšího se díky metamorfní technice dá zharmonizovat..

Z energetického hlediska se v prenatálním vývoji v případě prožívání negativních, nepříjemných či rozporuplných pocitů vytváří v energetickém systému člověka bloky a v praktickém životě se projevují ve formě fyzických nemocí, psychické a emoční nerovnováhy, pocitu méněcennosti, vlastní nedostatečnosti, malé sebedůvěry, nedůvěry v ostatní, v podobě různých strachů či poruch v chování. Bloky omezují náš přirozený stav bytí, osobní potenciál a kvalitu a kvantitu naší životní energie.

Metamorfní technika (MT, motýlí masáž, metoda proměny, metamorfóza) je výjimečná metoda pro uvolnění energetických bloků vytvořených v průběhu vývoje naší bytosti v prenatálním období.

MT je laskavým, příjemným a přitom silným a hluboce účinným prostředkem pro uvolnění existujících energetických bloků. Aplikace MT umožňuje přeměnu negativních postojů, omezujících životních vzorců, nefunkčních programů, navrací člověka do jeho plného potenciálu fyzického zdraví i psychické a emocionální rovnováhy.


JAK SE METAMORFNÍ TECHNIKA PROVÁDÍ?

MT je jemná masáž prováděná lehkými doteky na reflexních zónách páteře, na třech místech na těle: na vnitřní straně nártu bosých chodidel, na vnitřní straně palce a dlaně na rukou a také na hlavě. V těchto částech těla je zachycena celá časová perioda prenatálního období – od početí až po moment narození. U masáže se nemusí nic sdělovat, stačí relaxovat a vnímat láskyplný dotyk a přijímat ho. MT je obvykle příjemným zážitkem, ideálně v hlubokém uvolnění při relaxačním odpočinku.

Na rozdíl od obecně známé reflexní masáže nohou se nejedná o rovinu organickou, ale o rovinu duševních vzorců a energetického nastavení člověka.

U dospělé osoby trvá samotný proces 60 minut, u menších dětí obvykle kratší dobu, dle věku a možností. MT je velmi vhodná i pro těhotné ženy. Někomu stačí jedna aplikace, obvykle je ale přínosnější, když se MT opakuje několikrát, s odstupem nejméně jeden týden.

MT se dá provádět i na dálku, bezkontaktně. Jak to probíhá, vypráví Jitka Třešňáková s mojí kamarádkou Pavlou Blackmore ROZHOVOR ZDE .Tento způsob může být pro mnohé z vás často ještě intenzivnějším zážitkem než dotyková metoda.


Metamorfní technika je cesta změny v našem životě.

Změny se projevují pozvolnou transformací postojů k sobě, toho, jak se cítíme, jak reagujeme. MT působí na zlepšení fyzického zdraví, na přísun vnitřní síly, radosti, psychické a emocionální vyrovnanosti. Je také skvělým prostředkem pro zjemnění našich smyslů, pro zvýšení naší citlivosti ve vnímání.


METAMORFNÍ TECHNIKA

 • působí tam, kde je individuálně nejvíce potřeba
 • pomáhá v případech, kdy se člověku opakují určité nepříjemné situace, ví, že musí něco změnit, ale neví přesně co, nebo mu to nejde
 • je skvělá zejména pro lidi, u kterých se během jejich prenatálního vývoje stala nějaká traumatická událost (nechtěné těhotenství, pokusy o potrat, těžký porod, úmrtí blízké osoby v době těhotenství, jiná bolestná zkušenost…)
 • zlepšuje tělesné zdraví, přísun vnitřní síly, radosti a psychické a emocionální vyrovnanosti a umožňuje plně využít vlastní talenty a tvořivost
 • přivádí člověka do jeho plného potenciálu na všech úrovních
 • je optimální pomocí při jakýchkoliv těžkostech, nemocech, úrazech, postiženích či akutních stavech bez potřeby znát diagnózu

CO JSOU ENERGETICKÉ BLOKY a JAK VZNIKAJÍ?

 • zablokovaná vitální energie člověka, jež nemůže volně proudit energetickým kanálem, který se nachází podél páteře
 • vznikají působením traumat, strachů a stresů plodu i matky v průběhu prenatálního vývoje
 • ukládají se v paměti kořenových nervů podél míchy/páteře
 • nevědomě a silně ovlivňují fyzické zdraví a psychickou pohodu člověka, sebedůvěru, reakce na životní situace
 • mohou se projevovat formou psychických, emocionálních či fyzických potíží, citové nerovnováhy a různých stresů a poruch v chování
 • mohou znemožňovat prožívání stavu vnitřní harmonie a omezovat kvalitu a kvantitu naší životní energie

CO DALŠÍHO O MT PLATÍ?

 • je hluboká: MT přenastavuje základní strukturu člověka na těch nejhlubších úrovních
 • je trvalá: změny projevené na fyzickém zdraví i v psychických a emocionálních postojích jsou trvalého charakteru
 • je čistá: pracuje na bázi přímého propojení se základními universálními energetickými principy, s nimiž slaďuje jak toho, komu je aplikována, tak toho, kdo ji aplikuje
 • je nezávislá: proces MT není závislý na evolučním stavu toho, kdo ho provádí
 • je svobodná: MT se dobře doplňuje se všemi ostatními terapiemi a léčebnými postupy
 • nemá vedlejší účinky
 • je vhodná pro všechny
 • není třeba diagnózy ani diskutovat o osobním stavu či o současných či minulých nemocech

Vyzkoušejte metamorfní techniku osobně nebo na dálku. Těším se na setkání s Vámi.

Metamorfní techniku objevil anglický doktor – naturopat a reflexolog Robert St. John při práci s postiženými dětmi. Metodu šíří a vyučuje Jitka Třešňáková, zakladatelka asociace INSPIRALA: www.inspirala.cz