ZÁKLADNÍ KURZ

Mohendžodáro – prožitková setkávání v kruhu podobně naladěných žen

Mohendžodáro je moderní celostní systém rozvoje a transformace ženy, který má kořeny několik tisíc let zpátky v Indii, pracuje na mnoha úrovních – tělesné, emoční, psychické a energetické.

Mohendžodáro je cvičení, které spojuje niterný prožitek a fyzický projev těla v krásné rituální plynutí. Podporuje a rozvíjí ženskost.

Formou cvičení posvátných asán (pozic těla) a práce s vědomím aktivizuje přirozenou ženskou spiritualitu. Harmonizuje hormonální systém, ozdravuje oslabené pánevní dno a ženské orgány. Pravidelné praktikování má řadu léčivých, omlazujících a zkrášlujících účinků, přispívá k psychické pohodě ženy a také má pozitivní vliv na intenzivnější prožitky v intimním životě.

Mohendžodáro navyšuje životní energii a učí ji vědomě rozvádět po těle.

Cesta s Mohendžodáro…..cesta plná prožitků a vnímání sebe sama… 

 • 4 ásany rituálu Mohendžodáro – Mateřského okruhu – tantrická jóga
 • meditace Mohendžodáro
 • uvolnění v tanci a pohybu – spontánní prožitkový tanec, třesení, léčebná cvičení
 • další aktivizační, meditační a podpůrné techniky k jednotlivým tématům
 • vědomá práce s dechem
 • práce s pánevním dnem, uvolnění pánve
 • dýchání do čaker
 • aromaterapie
 • arteterapie
 • laskavé masáže
 • společné sdílení v bezpečném kruhu podobně smýšlejících žen

Posvátné ásany Mohendžodáro – Mateřský okruh

Rituál Mohendžodáro je uvolnění a důvěra k tělu. Je to plynutí, radost a lehkost.

Dáváme vědomou pozornost do jednotlivých míst na těle a tím stimulujeme jednotlivé čakry, jednotlivé žlázy s vnitřní sekrecí. Spojujeme dech, pohyby a gesta tak, aby vše bylo na sebe naladěné a zharmonizované.

Mateřský okruh zahrnuje první čtyři asány celého Mohendžodáro rituálu. Každá asána přináší harmonizaci – posílení hlavního aspektu a přijetí protikladného aspektu. Přijetí sebe v protikladu, přijetí svých představ a tužeb, přijetí skutečnosti.

PŘÍBĚH ŽENSTVÍ – KRÁSKA/OŠKLIVKA (čtvrtá čakra)

vztah k sobě samé, laskavost, jemnost, láska k sobě, láska k ostatním, sebepřijetí, přijetí, otevření se citům a schopnosti milovat, soucit, potřeba milovat a být milována, potřeba plynutí…

VNITŘNÍ ZRAK – KNĚŽKA/ČARODĚJNICE (šestá čakra)

třetí oko a jeho aktivita, šišinka mozková, intuice, napojení na svoje vnitřní vedení, jasnost, jasné vnímání pravdy, schopnost vizualizace, představivosti, nárok vidět, mít jasné a obsažné vize, mimosmyslové vnímání, potřeba hloubky …

POHLED DO VESMÍRU – HEREČKA/HYSTERKA (nebeská čakra)

hravost, umění si hrát, spontánnost, autentičnost, talenty, zvídavost, vnitřní dítě, bezpečí, ochrana, potřeba tvořivosti, hravosti, uměleckého vyjádření…

ŠŤAVNATÁ JÓNI – MILENKA/PROSTITUTKA (druhá čakra)

vztah k sobě a ke své sexualitě, intimita, přirozenost, lidskost, emoce, právo dovolit si vnímat a prožívat emoce, zdravá sexualita, vášeň, potřeba intimity a blízkosti…Docházkový základní kurz nahrazuje pobytový základní kurz v Lažánkách u Brna. Docházkový kurz je ukončen platným certifikátem na pokračování celoročních škol Mohendžodáro vyšší stupeň.

Škola Umění tantrické jógy pro ženy Mohendžodáro probíhá v Meditačním centru Lažánky. Zakladateli jsou MUDr. Monika Sičová a Ing. Igor Samotný.

www.mohendzodaro.czwww.mohendzodaro.eu, info@sugama.cz